Działka na sprzedaż

piaseczyński, Piaseczno, Zalesie Dolne

535 000 PLN Stara cena: 690 000 PLN

Numer oferty8829
Typ transakcjiSprzedaż
Cena535 000 PLN
Powierzchnia1 630 m2
Cena za m2328 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Szerokość34
Długość48
Typ ogrodzeniasiatka
Typ drogiinna
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodawodociąg
Gazmiejski
Kanalizacjamiejska
Położenie i wygląd działkiteren płaski, pusta
Działka na sprzedaż (piaseczyński, Piaseczno, Zalesie Dolne)

OKAZJA!
Piękna i kształtna działka w Zalesiu Dolnym, przy spokojnej ulicy. Otoczenie - domy jednorodzinne.
Okolica cicha i spokojna.
Ogrodzenie: siatka. Bardzo dobre proporcje boków.
Media w drodze bezpośrednio przy działce.
Istniejący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - budownictwo jednorodzine:
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1500 m 2 , z uwzględnieniem zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 13;
2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 18,0 m;
3) wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30%; 5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,6;
6) na jednej działce budowlanej możliwość realizacji jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku garażowego maksymalnie na 2 samochody lub jednego budynku gospodarczego;
7) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, w tym zabudowy o funkcji niezgodnej z przeznaczeniem terenu oraz zlokalizowanej niezgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt 4;
8) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych oraz wszelkich niezbędnych obiektów z zakresu infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 pkt. 5;
9) maksymalna wysokość:
a) zabudowy mieszkaniowej: 12,0 m, tj. trzy kondygnacje nadziemne,
b) zabudowy garażowej i gospodarczej: 6,0 m, tj. jedna kondygnacja nadziemna;

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Informacje
Wypis z planu zagosp.
piaseczyński, Piaseczno, Zalesie Dolne
Plany

Kontakt